Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie i opsigelsesperioden?

Hvis en funktionær opsiger sit arbejde, med en måneds varsel den 1. juni - kan arbejdegiver forlange at  funktionæren afholder sin ferie i opsigelsen perioden 1. juni til 30. juni.?

Hvis ja -  kan funktionæren tvinges til at holde alle fire uger ?

SVAR:

Allerede fordi arbejdsgiveren i den beskrevne situation ikke ville kunne overholde ferielovens varslingsregler vedrørende pålagt ferie er svaret - Nej.

Hovedferien (3 ugers sommerferie) skal varsles med et varsel på 3 måneder, mens restferien (naturligvis den resterende ferie) skal varsles med en måneds varsel.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød