Hvad er konsekvenserne af "sort arbejde"?

Hvad er konsekvenserne, hvis man bliver taget i sort arbejde , og hvad er konsekvenserne for dem, der har bestilt arbejdet? .

SVAR:

Lønindkomst er skattepligtig. Man har pligt til at selvangive sine lønindkomster. Selvangiver man ikke sine indkomster og det opdages, skal skatten selvfølgelig betales. Hertil kommer at det er strafbart ikke at selvangive sine indkomster. Efter skattekontrollovens § 13 kan man straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år. I særlig grove tilfælde kan man straffes efter straffelovens § 289 med fængsel i indtil 4 år. Hertil kommer, at man kan straffes i op til 10 år efter at man har arbejdet sort. Dette følger af straffelovens § 93, stk. 3.

Mærkværdigvis straffes den, der får udført sort arbejde som udgangspunkt ikke. Det er dog en forudsætning, at der er tale om en privat person og ikke en erhvervsdrivende, der har pligt til at indeholde skat og foretage lønoplysning. Professor Gorm Toftegaard Nielsen har skrevet en læsværdig artikel om emnet i Ugeskrift for Retsvæsen 1998 B, side 336. Artiklen kan du låne på det lokale bibliotek.

Skatteministeren den 21.4.1999 har fremsat et lovforslag om sort arbejde. I dette lovforslag kriminaliseres bl.a. virksomheders medvirken til sort arbejde.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen