Har jeg krav på et ansættelsesbevis?

Hvor længe efter at man som funktionær er tiltrådt har man krav på en ansættelseskontrakt, og hvad skal den som minimum indeholde ?

Hvad sker der, hvis fristen overskrides ?

SVAR:

Efter den såkaldte ansættelsesbevislov skal en skriftlig bekræftelse på ansættelsen foreligge senest en måned efter at lønmodtageren er tiltrådt.

Den skriftlige bekræftelse skal som minimum indeholde oplysning om følgende10 punkter:

1: Parternes navne og adresser,

2. Arbejdsstedet beliggenhed,

3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af stilling eller lignende betegnelse,

4. Tiltrædelsestidspunkt,

5. Varighed for ansættelsen, hvis der er tale om tidsbegrænset ansættelse,

6. Rettigheder vedr. ferie,

7. Opsigelsesvarsler,

8. Løn,

9. Arbejdstid og

10: Oplysning om ansættelsesforholdet er reguleret af en kollektiv overenskomst.

Hvis arbejdsgiveren ikke overholder loven skal han til lønmodtageren betale en bod - der er skattefri. Efter loven kan denne bod udgøre indtil 26 ugers løn, men efter højesteretspraksis fastsættes boden som udgangspunkt til mellem 5 - 10.000,- kr afhængig af situationen.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød