Kan jeg få mine feriepenge udbetalt uden at afholde ferie?

Efter endt barselsorlov startede jeg på nyt job 1/1-99. Med mig fra mit gamle job havde jeg optjent 17 feriedage (ferie med fuld løn) til afholdelse inden 1. maj 1999. Disse dage kan jeg umuligt nå at holde; i hvert fald ikke uden at blive uvenner med min nye arbejdsgiver.

Har jeg nogen mulighed for i stedet for at få (en del af) feriepengene udbetalt?.

Jeg var/er månedslønnet og har haft orlov med fuld løn.

SVAR:

Nej, indenfor ferielovens stramme rammer kan du principielt ikke få feriepengene udbetalt uden at holde ferie.

Ferieloven skal netop beskytte lønmodtagerne mod, at feriepengene bare udbetales uden at ferien holdes.

Kun hvis du på grund af f.eks. sygdom bliver forhindret i at nå at afholde alle dagene i perioden fra 1/1 til 1/5, kan du kræve feriepenge udbetalt svarende til det antal dage, som du ikke kan nå at holde.

I praksis er der dog masser af eksempler på, at arbejdsgiveren blot skriver under på, at alle de optjente feriedage holdes, hvorefter det aftales, at kun nogle af dagene holdes - men jeg understreger, at det er i strid med ferieloven.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk