Hvad kan jeg få i erstatning efter en trafikulykke?

D. 11.12.1999 fik jeg indsat en kunstig venstre hofte. Jeg var 20.01.1999 passager i en taxa, som skulle køre mig til undersøgelse på sygehuset, hvor jeg skulle til kontrol af hoften og samtidig til forundersøgelse med henblik på indsættelse af en kunstig hofte også på højre side, hvortil der var aftalt tid til 27.01.1999.

I en lyskurve kører taxachaufføren over for rødt lys, vi bliver ramt i siden af en anden bilist, og taxaen forulykker og vælter om på siden. Jeg pådrager mig et brækket brystben samt nogle småknubs. 

Dette medfører, at den planlagte operation 27.01.1999 må udsættes en måned, da jeg efterfølgende har mange smerter i brystbenet.

Mit spørgsmål er, har jeg nogen mulighed for erstatning, og hvordan skal jeg gribe det an?

SVAR:

Du skal anmelde skaden til taxa's ansvarsforsikringsselskab (den lovpligtige motorkøretøjsforsikring).

På baggrund af dine oplysninger er det min opfattelse, at du herefter vil have mulighed for at få erstatning fra denne forsikring.

Der er 5 typer erstatningskrav:

1) Godtgørelse for svie og smerte, som udgør 160 kr. pr. sengeliggende sygedag og 80 kr. pr. oppegående sygedag

2) Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der udregnes som forskellen mellem det du kunne have tjent inkl. feriepenge og søgnehelligdagsgodtgørelse og det du faktisk har modtaget i sygeløn/sygedagpenge - d.v.s. dit egentlige indtægtstab

3) Erstatning for andet tab f.x. udgifter til behandling, såfremt du ikke har en privat ulykkesforsikring der dækker dette

4) Erstatning for varigt mén, hvis du får varigt mén på 5% eller derover

5) Erstatning for tab af erhvervsevne, hvis dette er 15% eller derover

De to sidstnævnte erstatningstyper vil der først blive taget stilling til ca. 1 år efter uheldet.

Du kan eventuelt bede en advokat være dig behjælpelig med erstatningssagen. Det er sædvanligt, at forsikringsselskabet desuden vil erstatte en del af dine omkostninger til advokaten.

Udover at anmelde skaden til taxa's forsikring skal du også anmelde den til dit/dine egne ulykkesforsikring(er), dels for dækning af eventuelle behandlingsudgifter og dels for det tilfælde at skaden medfører varigt mén.

Med venlig hilsen

Dorthe Jespersen

Ret & Råd, Randers.

jug-logo.jpg (14017 bytes)