Har jeg ret til fædreorlov?

Jeg er ansat på en individuel kontrakt, og er således ikke omfattet af noget overenskomstområde. I kontrakten står, at funktionærloven er gældende.

Så vidt jeg ved, har fædre ret til 14 dages fædreorlov i forbindelse  med barnets fødsel, uden at dette modregnes i moderens barselsorlov.

Har jeg ret til fuld løn eller dagpenge i de 14 dage?

SVAR:

Det er rigtigt, at du efter ligebehandlingslovens § 7 stk. 3 har ret til fravær i op til 2 uger efter fødslen eller efter barnet "bliver modtaget" i hjemmet. Dette fravær modregnes ikke i moderens barselsorlov.

Såfremt du ikke er omfattet af nogen overenskomst, er du ikke berettiget til løn fra din arbejdsgiver i denne orlovsperiode, og du skal derfor have dagpenge fra det offentlige. Dette gælder naturligvis ikke, hvis du i din individuelle ansættelsesaftale har aftalt, at du skal have fuld løn i denne situation, men det har du, som jeg forstår det, formentlig ikke.

Udover den ret til fravær som du spørger om, har du ret til barselsorlov efter reglerne i ligebehandlingslovens § 7, stk. 1, som lyder således:

En kvindelig lønmodtager har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet og barsel fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. Efter fødslen har forældrene ret til fravær fra arbejdet i tilsammen indtil 26 uger. Heraf kan indtil 10 uger udnyttes af faderen efter den 14. uge efter fødslen. Fraværsretten kan kun udnyttes af en af forældrene ad gangen. I yderligere indtil 2 uger efter den 24. uge efter fødslen kan fraværsretten alene udnyttes af faderen.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød