Kan en gravid funktionær blive afskediget på grund af nedskæringer?

Jeg kender en kvinde, som netop er blevet afskediget i 14 graviditetsuge.

Arbejdsgiveren var informeret om graviditeten.  Kvinden er funktionæransat, og afskedigelse sker med begrundelsen "nedskæring".

Kan en arbejdsgiver afskedige en kvinden i denne situation?

Hvis arbejdsgiver kan dette, hvorledes skal man da forholde sig til "3  mdr.   reglen" for halv løn, hvis fx. fratræden er pr. 1. juli?

SVAR:

En arbejdsgiver kan godt afskedige en gravid, blot afskedigelsen ikke er begrundet i graviditeten og ønsket om at afholde barselsorlov.

Arbejdsgiveren skal bevise at afskedigelsen IKKE er begrundet i graviditeten. Efter praksis er dette bevis næsten umuligt at føre. Sagerne ender næsten ubetinget med, at arbejdsgiveren skal betale en godtgørelse til den opsagte på et beløb der tilsvarer mellem 9 og 12 mdr. løn. Godtgørelsen størrelse fastsættes under hensyn til sagen omstændigheder, dog primært under hensyn til ansættelsesforholdets varighed på opsigelsestidspunktet. Såfremt den opsagte vælger at rejse krav er udgangspunktet derfor klart "at man har en god sag"

Såvidt jeg forstår dit spørgsmål skal fratræden ske forinden barselsorloven påbegyndes. Det vil derfor ikke blive noget problem med "3 mdrs reglen" (funktionærlovens § 7 stk 2) idet der under alle omstændigheder skal betales fuld løn til fratrædelsestidspunktet.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød