Kan virksomhedens nye ejere kræve ændringer i mine ansættelsesvilkår?

Jeg er ansat som funktionær i en virksomhed, som for nylig er blevet opkøbt  af en anden virksomhed.

Jeg har opdaget, at man trækker folk ind til samtaler og giver folk valget   mellem at underskrive en ny ansættelseskontrakt, eller få en fyreseddel.

Det skal nævnes, at de nye kontrakter indebærer væsentlige forringelser i  form af mindre løn og fjernelse af pensionsordning og overtidsbetaling / afspadsering.

Er denne praksis virkelig lovlig ?

SVAR:

Efter "lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse"   indtræder den nye ejer i alle gældende forpligtelser overfor de medarbejdere, som var ansat på overdragelsestidspunktet.

Den nye ejer kan dog - lige som den gamle ejer kunne - vælge at varsle ændringer i ansættelsesvilkårene. Når der, som her, er tale om væsentlige ændringer til skade for medarbejderne, kan ændringerne kun varsles med den pågældende medarbejders opsigelsesvarsel.

Dette har den konsekvens, at medarbejderen kan vælge at sige nej tak til ændringerne, hvorefter medarbejderen i stedet må fratræde, når opsigelsesvarslet udløber.

Den fratrådte medarbejder har herefter mulighed for at rejse krav om godtgørelse for usaglig opsigelse. Hvis virksomheden kan godtgøre, at det var nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift at varsle ændringer i  ansættelsesvilkårene, vil medarbejderen ikke være berettiget til godtgørelse.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk