Hvad er straffen for at køre 45-knallert uden kørekort?

Hvis man som 16- eller 17-årig kører på en 45-knallert og bliver stoppet af politiet, hvad sker der så?

Kan man så ikke få kørekort til bil eller motorcykel, når man bliver 18 år, og hvor stor bøde får man?

Er der forskel på, om scooteren er ulovlig eller lovlig

SVAR:

Kører du på en 45-knallert uden at have erhvervet kørekort, vil du få en bøde.

Bødekravet er netop skærpet. Udgangspunktet er at bøden skal svare til det man sparer ved ikke at have taget køreundervisning. Altså 1.gang bøde på 5000,- kr.

Er du under 18 år, så kan du jo ikke tage kørekort, så du har ikke nogen besparelse. Bøden skulle derfor nedsættes, men da reglen er ny, ikke mindst i relation til 45-knallerter, så er der ingen retspraksis  offentliggjort.

Ved de taktstmæssige bøder er det endvidere muligt for uddannelsessøgende at få nedsat bøden til det halve.

Der kommer en tillægsbøde, dersom knallerten er ulovlig, afhængig af, hvad der er galt.

En straf af denne art vil ikke forhindre dig i at tage kørekort, når du er er fyldt 18 år.

Med venlig hilsen

RET&RÅD, Skjern

Henrik Thorstholm

rrlogofa.gif (7078 bytes)