Kan ferien kræves afholdt i opsigelsesperioden?

Jeg har et spørgsmål vedr. ferieafholdelse  i en opsigelsesperiode.

Kan firmaet kræve, at en medarbejder afholder al sin ferie i løbet af opsigelsesperioden?.

Det drejer sig om en medarbejder, der er opsagt pr. 1.2.99 med fratrædelse 30.06.99.

Firmaet kræver, at alle 5 uger for ferieåret 99/00 afholdes inden 30.06.99. Er det lovligt.

SVAR:

Når virksomheden har opsagt medarbejderen, kan virksomheden kun kræve, at hovedferien (dvs. de 3 ugers sommerferie) afholdes i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er længere end 3 måneder, og hvis virksomheden i øvrigt kan nå at varsle ferien med 3 måneders varsel.

Restferien (de resterende 2 ugers ferie ) kan altid kræves afholdt i en opsigelsesperiode, hvis virksomheden kan nå at varsle ferien med 1 måneds varsel.

Da opsigelsesvarslet i dette tilfælde er 5 måneder, og da der er rigelig  tid til at varsle med henholdsvis 3 måneder og 1 måned, kan virksomheden i dette tilfælde godt kræve, at al ferien skal afholdes i  opsigelsesperioden.

Ferien kan naturligvis kun kræves afholdt i det konkrete ferieår, men da ferieåret starter d. 2/5 1999, er der rigelig plads til 5 ugers ferie inden d. 30/6 1999.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk