Har jeg ret til feriefridage og omsorgsdage?

Feriefridage og omsorgsdage er så vidt jeg ved for mennesker, der bl.a.arbejder indenfor Hotel- og Restauration, SID mv.

Jeg er ansat som funktionær i en virksomhed, som er under mange overenskomster. Mine medarbejdere i den del, hvor jeg arbejder, har overenskomst med RBF, hvor jeg derimod er under funktionærloven.

Har jeg som funktionær også har ret til feriefridage og omsorgsdage?. (Anciennitet og børns alder er inden for rammerne)

Funktionæren

SVAR:

Ved overenskomstforhandlingerne i 1998 blev der indført feriefridage og omsorgsdage i en række overenskomster.

Der er således - som du er inde på - ikke tale om lovkrav, men derimod om krav, der støttes på den overenskomst, som den pågældende medarbejder er ansat under.

Du skal derfor undersøge, om funktionærer på din arbejdsplads er omfattet af en overenskomst. Hvis de ikke er det (og der ikke er lavet særlige virksomhedsaftaler) har du ikke krav på feriefridage eller omsorgsdage.

Jeg skal bemærke, at den overenskomst på funktionærområdet, der gælder for næsten alle virksomheder, som er medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening (Landsoverenskomsten mellem HK og DA/Dansk Handel & Service) ikke blev genforhandlet i 1998. Den bliver først genforhandlet i år 2000, og den indeholder derfor ikke regler om feriefridage og omsorgsdage.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk