Kan lønforskud og personalelån modregnes i mit krav på løn og feriepenge?

Jeg er i en situation, hvor jeg er afskediget fra mit job. Jeg skylder en del penge i virksomheden, og mit spørgsmål til dig er hvor meget virksomheden kan tillade sig at indeholde i min løn/feriepenge uden mit samtykke.

Det drejer sig om tidligere lønforskud på ca. 5.000 kr.

Derudover har jeg et lån i virksomheden med en restgæld på 60.000 kr., hvor der ligger en skriftlig aftale om tilbagebetaling med 2.000 kr. om måneden.

SVAR:

Jeg er sikker på, at der ikke kan modregnes i dit krav på feriepenge, når du fratræder. Der kan  kun ske modregning i  feriepenge, hvis du har gjort dig skyldig i et retsstridigt forhold over for din arbejdsgiver - som f. eks. underslæb.

Der kan derimod modregnes i dit almindelige lønkrav med såkaldte konnekse modkrav, dvs. krav, der udspringer af samme retsforhold.

Dette betyder, at lønforskuddet på 5.000 kr. må kunne modregnes i din nettoløn, når du fratræder.

Personalelånet på 60.000 kr. kan derimod ikke modregnes, forudsat at du overholder afdragsordningen, da kravet jo ikke forfaldent.

Du altid har krav på at få udbetalt så meget af din løn, at du har et rimeligt eksistensminimum.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg