Hvornår bliver straffeattesten ren?

Kære familieadvokat,

Jeg er blevet spurgt af et ungt menneske i min bekendtskabskreds, hvor lang tid en fængselsstraf vil figurere i hans papirer.

Baggrunden er, at han er idømt 40 dages hæfte for falsk vidneforklaring - i en spritsag, hvor han forsøgte at dække over en kammerat ved at forklare, at han havde set vennen drikke efter prøverne.

Det hele er ret ordinært, men han er naturligvis pikeret - og især er hans forældre.

På forhånd tak for hjælp.

Venlig hilsen

Anders

SVAR

Dommen for falsk vidneforklaring kommer ikke med i straffeattesten, når der er forløbet 3 år fra den endelige dom. Hvis han har været indsat til afsoning, skal der dog være gået 5 år fra den endelige løsladelse.

Der findes også såkaldte fuldstændige udskrifter af Kriminalregisteret, som kan rekvireres af en række offentlige myndigheder. I disse udskifter slettes dommen først, når der er gået 10 år fra den endelige løsladelse.

Reglerne om straffeattester findes i Justitsministeriets forskrifter om det centrale Kriminalregister af 13.12.1991

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg