Har jeg ret til løn under barsel?

Kan en arbejdsgiver undlade at betale løn under barsel?

Jeg har ladet mig fortælle, at når jeg skal på barsel, kommer jeg til at skulle ha' dagpenge, er det rigtigt ???

Pia

SVAR:

Ja, en lang række arbejdsgivere kan godt undlade at betale løn under barsel.

Løn under barsel er ikke et lovkrav.

Det afgørende er, om dit arbejde er omfattet af en overenskomst, som indeholder ret til løn eller barsel, eller om der på virksomheden gælder en lokalaftale el.lign., som giver ret til løn under barsel.

Hvis du er funktionær, har du dog efter funktionærlovens § 7, stk. 2 ret til 1/2 løn under barsel i indtil 5 måneder. Da du altid har ret til dagpenge fra kommunen, vil du kun mærke dette, hvis din løn er mere end dobbelt så høj som dagpengesatsen. Denne er i 2000 på maksimalt 2.846 kr. om ugen.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk