Dækker kaskoforsikringen, hvis føreren falder i søvn?

Hvis man kan tænke sig en situation, hvor man indrømmer overfor sit forsikringsselskab, at man faldt i søvn under kørslen, og beskadiger bilen, skal selskabet så betale de skader der evt. måtte opstå.

Med venlig hilsen

Hans.

SVAR

Svaret er som udgangspunkt JA.

Kaskoforsikringen skal dække skaderne på bilen, medmindre du har forvoldt skaden forsætligt eller ved bevidst grov uagtsomhed.

Det beror naturligvis en på en konkret vurdering, om der er tale om grov uagtsomhed. Der findes en afgørelse fra Forsikringsankenævnet fra 1977 (Forsikring 199. nr. 12/13), hvor en mand faldt i søvn under kørslen og kørte ud over en skrænt. Selve den omstændighed, at han var faldet i søvn under kørslen, gav ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at han havde udvist grov uagtsomhed. Der findes en lignende afgørelse fra 1978.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.