Har jeg krav på mindsteløn?

Jeg er 17 år og har et fritidsjob i et speditørfirma, hvor jeg skriver køresedler ind på computer og laver post engang i mellem.

Jeg har omkring 4 timer om ugen.

Jeg er ikke medlem af nogen fagforening, men jeg så på HKs hjemmesider, at lønnen for "fagligt arbejde" (computer eller post) var cirka 50  kr. (kan ikke lige huske det præcise tal), men jeg har får 40 kr. i timen.

Er de 50 kr. mindstelønnen for fagligt arbejde? Eller er det bare lønnen, hvis man er medlem af fagforeningen og de har en aftale med arbejdsgiveren?

Mine normale "vagter" ligger fra 17-19, er der noget med at der skal være et tillæg for arbejde efter klokken 17.45?

Nu bliver jeg snart 18 og min arbejdsgiver vil give 75 kr. i timen, men hvad er mindstelønnen der?

Hvordan er mindsteløn i det hele taget fastlagt, ved lov eller overenskomst?

SVAR:

Der findes ikke nogen generel mindsteløn eller generelle tillæg for arbejde på særlige tidspunkter.

Mindsteløn og tillæg er fastsat i den overenskomst, der gælder for den pågældende virksomhed. Overenskomster kan sagtens være forskellige, selvom de er indgået med samme forbund, f.eks. HK. Visse overenskomster gælder kun for medlemmer af det pågældende fagforbund, mens andre gælder for alle medarbejdere, der arbejder under overenskomstens faglige område.

Hvis der ikke er en overenskomst i virksomheden, kan arbejdsgiveren fastsætte løn og evt. tillæg som han vil.

Jeg kan derfor kun opfordre dig til at spørge dig for i virksomheden, for at finde ud af, om der er en overenskomst, og hvad du i givet fald skal have i løn og tillæg.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk