Kan min chef ændre min arbejdtid fra om formiddagen til om eftermiddagen?

Jeg har i 7 år været deltidsansat i en statsinstitution på deltid med arbejdstid om formiddagen. Nu har direktøren ændret min mødetid til om eftermiddagen startende kl. 12.00 -  dog med 3 måneders varsel på min anmodning.

Det ønsker jeg ikke og ser derfor ikke anden mulighed end at sige op.

Nu er mine spørgsmål:

1. Må direktøren uden videre beslutte at flytte min arbejdstid?

2. Er varslet længere end de 3 måneder, jeg krævede?

3. Når jeg selv siger op, får jeg 5 ugers karantæne, som jeg naturligvis gerne ville undgå. Er der nogen mulighed for det?

SVAR:

Virksomheden har ledelsesretten og kan derfor selv bestemme, hvornår arbejdstiden skal placeres.

Efter 7 år med fast beskæftigelse om formiddagen vil en flytning af arbejdstiden til om eftermiddagen imidlertid være en væsentlig ændring af arbejdsvilkårene. En væsentlig ændring af arbejdsvilkårene kan kun varsles med dit opsigelsesvarsel.

Jeg kan ikke ud fra dine oplysninger vurdere, om dit opsigelsesvarsel er kortere eller længere end 3 måneder. Hvis du er ansat efter funktionærloven, vil dit varsel f.eks. være 5 måneder, og du vil så kunne kræve, at ændringen først træder i kraft efter 5 måneder.

Du kan vælge at meddele din arbejdsgiver, at du betragter varslet om ændring af arbejdstiden som en opsigelse fra virksomhedens side, således at du fratræder, når varslet løber ud. Du vil således ikke få karantæne fra A-kassen.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk