Gælder tysk frakendelse af kørekortet også i Danmark

I september 1998 var min søn indblandet i et færdselsuheld ( solo ) i Tyskland. Bilen var ikke kasko forsikret - det har han afklaret med firmaet, han afventer nu de tyske myndigheders dom. ( promillen var 1,29 )

Spørgsmålet er nu : Følger den dom med til Danmark. Der bliver naturligvis tale om bødestraf og evt. frakendelse af førerbeviset. Gælder en evt. frakendelse kun retten til at føre motorkøretøj i Tyskland ? For god ordens skyld skal jeg oplyse at han er flyttet permanent til Danmark.

SVAR:

En afgørelse ved en tysk domstol gælder kun i Tyskland og en føreretsfrakendelse gælder således kun i Tyskland, MEN anklagemyndigheden har mulighed for, og vil normalt rejse sag her i landet med den følge at føreretten frakendes i overensstemmelse med de danske regler, som i dette tilfælde ved en 1.gangsforseelse vil blive på 1 års frakendelse. Er kørekortet allerede frataget ham i Tyskland, og har dette bevirket indskrænkede erhvervsmuligheder, vil de danske domstole tage hensyn hertil.

Med venlig hilsen

RET&RÅD, Skjern

Henrik Thorstholm

retraad.gif (5798 bytes)