Kan jeg sige op til d. 15.?

Jeg har mandag den 26/10 opsagt min stilling pr. 31/12 98, da jeg skal tiltræde en ny stilling den 1/1 1999.

Dagen efter opsigelsen spørger min arbejdsgiver, hvorfor jeg ikke stopper i mit gamle job noget før, f.eks. 1/12 98. Jeg svarer at jeg ikke har lyst at få 5 ugers karantæne og derfor ønsker at blive i mit gamle job til jeg kan starte i det nye.

Jeg går alligevel hjem og regner på økonomien og finder ud af, at jeg kan fratræde pr. 15/12 98 og holde en uges ferie op til denne dato, således at jeg har sidste arbejdsdag den 8/12 98.

Jeg meddeler dette til min arbejdsgiver og får at vide, at det ved han alligevel ikke rigtig.

Hvordan er mine rettigheder i denne forbindelse. Har jeg pligt til at blive til 1/1 99 eller kan jeg gennemtvinge at stoppe den 15/12 98.

Det skal nævnes at jeg går fra en konkurrerende virksomhed til en anden. Jeg har en konkurrenceklausul, men den vil arbejdsgiveren ikke gøre brug af.

SVAR:

En funktionær skal opsige sit ansættelsesforhold med en måneds varsel til fratræden ved udgangen af en måned. Du kan derfor i oktober opsige dit ansættelsesforhold til fratræden ved udgangen af  november, men ikke til fratræden den 15 december, da ansættelsesforholdet som anført skal ophøre ved udgangen af en måned.

Fratræden den 15 december kræver derfor udtrykkelig aftale med arbejdsgiveren. Kan en sådan aftale ikke indgås, må du fratræde enten ved udgangen af november eller ved udgangen af december.

Husk i øvrigt at få skriftlig bekræftelse på at konkurrenceklausulen er frafaldet.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød