Kan jeg tage nyt job, hvis jeg fritstilles?

Jeg står i øjeblikket overfor at kunne blive fyret fra mit job som værkfører. Jeg har et halvt års opsigelse.

Hvis jeg bliver fyret, vil jeg anmode om at blive fritstillet, da dette vil være en fordel både for mig og min arbejdsgiver. Men hvad sker der, hvis jeg efter f.eks. 2 måneder af denne opsigelsesperiode får et nyt job som værkfører? Kan jeg så give afkald på resten af opsigelsesperioden, og starte på det nye job, eller er jeg tvunget til at vente det halve år, før jeg kan starte på et nyt job?

Er situationen anderledes, hvis jeg får et job som mekaniker, hvor lønnen er lavere end min nuværende løn?

SVAR:

Såfremt du af din arbejdsgiver fritstilles indebærer dette, at du ikke skal stå til rådighed i opsigelsesperioden, og således kan beskæftige dig med andre gøremål.

En fritstilling ligestilles med en såkaldt bortvisning, hvilket er ensbetydende, at du som udgangspunkt skal have udbetalt din løn i opsigelsesperioden.

Såfremt du i opsigelsesperioden opnår ny beskæftigelse, er arbejdsgiveren beretti get til at indstille lønudbetalingen eller eventuel blot at udbetale differencelønnen mellem en eventuel mindre løn ved den nye beskæftigelse i forhold til den tidligere beskæftelse.

Du er dog altid berettiget til at modtage den såkaldte "minimalerstatning", hvilket er ensbetydende med, at du som minimum fra din arbejdsgiver er berettiget til at modtage løn for den løbende måned med tillæg af løn for yderligere 3 måneder. Dette gælder uanset, om du får ny beskæftigelse dagen efter, at du er blevet fritstillet.

Du er dog ikke berettiget til at tage ansættelse et nyt sted, hvor din tidligere arbejdsgiver udsættes for en aktuel væsentlig konkurrence. I så fald vil arbejdsgiveren formentlig kunne standse lønudbetalingerne samme dag, som du tiltræder det nye arbejde.

Som det fremgår af ovennævnte, kan du - når du er fritstillet - på et hvilket som helst tidspunkt i fritstillingsperioden tage nyt arbejde, og det økonomiske mellemværende med din tidligere arbejdsgiver skal herefter opgøres.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød