Hvad er straffen for spirituskørsel med promille på 1,74?

Jeg er blevet stoppet af politiet efter anmeldelse fra en medtrafikant med mobiltelefon.

Jeg har nu fået promillen 1,74.

Den promille giver ud fra en tabel en straf på 1 månedsløn efter skat plus ubetinget frakendelse i 2 år. Da jeg blev stoppet tilstod jeg at have drukket.

Mine spørgsmål er nu:

1. Eksisterer der en mulighed for en dom til kontrolleret antabusbehandling eller anden behandling?

2. Evtl. samfundstjeneste sammen med behandling?

3. Eksisterer der en mulighed for at få en forvandlingsdom?

SVAR:

Du er blevet stoppet af politiet for spritkørsel, promillen er fastlagt til 1,74 promille. Dine oplysninger tyder på, at der er tale om en førstegangs-overtrædelse.

ad. 1. I dit tilfælde kan du ikke ændret straffen, da du alene står til en bøde, og da du kun frakendes førerretten i 2 år, kan du heller ikke få ændret den sanktion. Der findes mulighed ved længere straffe og frakendelser på betingelse af alkoholistbehandling, at få gjort straffen betinget, og ved frakendelse over 3 år kan førerretten gengives efter halvdelen af tiden, men det gælder ikke for dig.

ad. 2: Samfundstjeneste kan ikke anvendes ved spritkørsel.

ad 3: Du taler om forvandlingsstraf. Betaler du ikke bøden, vil politiet søge at få inddrevet bøden ved incasso, på samme måde som ved personlige skatter. Lykkes dette ikke, kan politiet bede retten om en forvandlingsdom, i dit tilfælde nok 10 dages hæfte, men du kan ikke bestemme inddrivelsesmetoden, det gør politiet.

Med venlig hilsen

RET&RÅD, Skjern

Henrik Thorstholm

rrlogofa.gif (7078 bytes)