Hvad kan jeg få i erstatning for overfald af en schæferhund?

Her den anden dag, da jeg var ude og løbe en tur, blev jeg overfaldet af en schæferhund, der ikke var i snor. Jeg havde godt bemærket, at den var løs, men da jeg normalt ikke er bange for hunde løb, jeg bare videre. Pludselig sad den rent bogstaveligt i min bagdel og blev ved med at hoppe op og bide mig i armen, selv om ejeren råbte til den. Mit indtryk var, at han ikke kunne styre den for efter, at han fik fat i hunden slap den løs igen, hvorefter den sprang på mig. Jeg blev selvfølgelig utrolig bange og begyndte at løbe væk, men ejeren råbte, at jeg skulle stå stille. Men hvem gør det i sådan en situation?

Jeg måtte selvfølgelig på skadestuen, hvor jeg fik en stivkrampe og fik renset sårene. Såret i bagdelen var temmelig dybt og det gjorde også ret ondt. Det værste er dog, at jeg nu er rigtig bange for at færdes steder, hvor der eventuelt kan være løse hunde og når jeg ser en hund, bevæger jeg mig også i en stor bue udenom. Sådan har jeg aldrig haft det tidligere. 

Jeg har haft kontakt til ejeren af hunden, som siger, at jeg bare kan sende en opgørelse over det ødelagte tøj. Mit spørgsmål er så, om jeg kan kræve erstatning for svie og smerte af både fysisk og psykisk art og i så fald hvor meget?

 Med venlig hilsen

En ivrig løber

SVAR:

Du kan kræve erstatning for det tab, du blev påført, dvs. ødelagt tøj m.v., lige som du kan kræve erstatning for svie og smerte samt invaliditet. Men rent bevismæssigt står du i en vanskelig situation, når det gælder invaliditet - også kaldet mén - på det rent psykiske plan.

Send eventuelt hundeejeren en regning - i et anbefalet brev, som du beholder en kopi af - på:

1) Det ødelagte tøj.

2) Svie og smerte efter gældende takst, som i 1998 er på 70 kr. pr. dag, hvor du har været oppegående syg.

Du bør tage forbehold for yderligere krav, hvis de psykiske mén skulle vise sig at være ekstra belastende for dig fremover.

Hundeejeren hæfter for skaderne efter lov om hunde § 8, som du kan læse under denne linjes lovsamling, lige som han har pligt til at have sin hund ansvarsforsikret.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund