Kan jeg kræve erstatning for usaglig afskedigelse efter 10 måneders ansættelse?

For nogle måneder siden blev jeg fyret fra min daværende arbejdsplads. Årsagen til denne afskedigelse var ifølge papirerne at firmaet skulle rationalisere og omstrukturere. Den egentlige årsag var, at firmaet havde headhuntet en ny underdirektør, som krævede at få sin sekretær med i firmaet. Da der ikke var plads til to sekretærer, måtte jeg altså vige pladsen. Den nye sekretær skulle overtage mine arbejdsopgaver, som jeg i øvrigt blev bedt om at sætte hende ind i - en lidt ubehagelig situation for os begge, selvom jeg ikke lod mig mærke med noget (det var jo ikke hendes skyld).

Jeg kontaktede min fagforening, og de mente at jeg var berettiget til en eller anden form for erstatning for at være "fyret" uretmæssigt - de sagde at et firma ikke må afskedige en medarbejder, for bare at gøre plads til en ny, der skal udføre samme stykke arbejde. De nævnte noget om erstatning, men da det på et tidspunkt gik op for dem, at jeg ikke havde været ansat i firmaet i mere end ca. ti måneder, forklarede de mig, at jeg p.g.a. mit korte ansættelsesforhold ikke kunne gøre noget - jeg skulle have været der i minimum et år, førend jeg var omfattet af de regler, der evt. kunne sikre mig en erstatning, for den noget uheldige behandling.

Jeg har tænkt en del over dette siden hen, og kan ikke rigtig forstå, hvordan dette hænger sammen. Kan det være rigtigt, at man skal have været ansat på en arbejdsplads i minimum et år, førend man er omfattet af de regler, der skal sikre, at man bliver behandlet ordentligt, og bl.a. ikke bliver uretmæssigt afskediget?

SVAR:

Ja, det er desværre rigtigt, at det er en betingelse for godtgørelse for usaglige opsigelse, at funktionæren har været ansat uafbrudt i mindst 1 år før opsigelsen. Det fremgår klart og utvetydigt af funktionærlovens § 2 b, stk. 1.

 Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg