Har en funktionær et ubetinget krav på passende forskud på rejseudgifter?

Storebæltsbroen er netop åbnet, og mit firma har besluttet, at der ikke må købes "brobizz" eller anden form for automatisk betalingssytem, men at medarbejderen selv skal erlægge betaling for benytte broen i firmaets tjeneste mod refundering af udgifterne senere via lønningssystemet.

Denne sidste foranstaltning er imidlertid kun et led i et helt  rejsedirektiv, som firmaet nu har praktiseret gennem mere end 1 år til alles irritation og forundring for mange mennesker.

Er dette punkt i rejsedirektivet i overensstemmelse med funktionærlovens regler?

SVAR:

Nej.

Det fremgår af funktionærlovens § 21, stk. 1, at funktionærlovens bestemmelser ikke ved aftale mellem parterne kan fraviges til ugunst for funktionæren.

Dette må indebære, at funktionæren må have ubetinget krav på et passende forskud til udgifterne til at køre over Storebæltbroen, da dette jo fremgår af funktionærlovens § 9, stk. 1.

Dette gælder, uanset at firmaets rejsedirektiv foreskriver noget andet.

Funktionærlovens § 9, stk. 1 lyder ordret således:

§ 9. Såfremt en funktionærs arbejde i arbejdsgiverens tjeneste medfører udgifter til rejse, ophold uden for hjemstedet o. lign., har funktionæren krav på, at alle nødvendige udgifter hertil bæres af arbejdsgiveren, og denne er pligtig at yde funktionæren passende forskud til afholdelse af disse udgifter. Dette gælder også, hvor de nævnte udgifter ifølge aftale udredes af aftalt løn eller provision, men det stedfundne salg ikke muliggør dækning af sædvanemæssige omkostninger.

 Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg