En kat har tisset på min frakke.

Jeg besøgte den katteopdrætter jeg har købte min kat af, for at hjælpe hende med hendes korrespondance på engelsk.

Mens jeg var der tissede en af hendes katte på min læderfrakke der lå på sengen.

Mit spørgsmål er så: Hvem skal betale de 350 kroner det koster for at få frakken renset?

Hvis det er hende, hvor langt tid efter har jeg krav på at få de penge?

SVAR:

Da der ikke findes en særlig kattelov, men kun en for hunde - og her med objektivt ansvar - må spørgsmålet afgøres efter den almindelige erstatningsret.

Jeg kender ingen tilsvarende sager. Men det er kun, hvis katteejeren kan bebrejdes noget, at hun kommer til at hæfte for udgiften til rensning af din frakke.

Måske vil en dommer komme frem til, at du burde have indset, noget sådan kunne ske - og derfor hængt din frakke på en bøjle. Og måske vil dommeren nå til et andet resultat. Jeg kan kun gætte!

Nægter katteejeren at betale, så vil det næppe være den økonomiske risiko værd at gøre mere ved sagen.

Erstatningskrav forældes normalt på 5 år.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund