Har jeg pligt til at holde ferie?

Jeg er ansat som underviser på Københavns Universitet, hvilket jeg har været siden d. 1.1.1998. Inden da (altså bla. i hele 1997) var jeg ph.d.-studerende og siden undervisningsassistent i en kortere periode, begge dele på en anden arbejdsplads i byen.

Min arbejdsmæssige situation sidste år har bragt mig i den uheldige situation, at jeg godt nok har optjent ret til 30 dages ferie, men at jeg kun har optjent 5.000 kr. til disse 30 dage. Jeg har kort sagt ikke råd til at holde ferie og ville derfor gerne give afkald på mine feriepenge og ferieret, dvs. reelt: ikke holde ferie eller holde så lidt ferie som muligt. Problemet er bare, at min arbejdsplads ikke vil give mig denne ret, at de vil tvinge mig til at holde alle 30 dage.

Kan de det og hvad kan de i givet fald tvinge mig til at holde?

SVAR:

Ja, din arbejdsgiver kan tvinge dig til at holde de 30 feriedage - også selv om du "ikke har råd til det". De 3 uger skal holdes inden den 30.09.1998 og resten inden d. 01.05.1999.

Skulle du benytte din ferie til at tjene penge, kan hele din feriegodtgørelse kræves indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond, jfr ferielovens § 24, som lyder således:

§ 24. Påtager lønmodtageren sig under ferie arbejde mod vederlag, kan direktøren for arbejdstilsynet kræve lønmodtagerens feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg for hele eller en del af ferien indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund