Kan min fagforening nægte at anerkende min udmeldelse?

For knap et år siden blev min ansættelseskontrakt lavet om, så jeg blev funktionæransat. Det gjorde så, at jeg ville melde mig ud af min fagforening og kun stå i deres A-kasse. Det har de indtil videre nægtet.

Nu er mit spørgsmål så, hvad kan jeg gøre ved det?

Jeg har tænkt på, om jeg kunne indefryse pengene til fagforeningen, indtil at de vil gøre noget ved sagen?

SVAR:

Det kan fagforeningen ganske enkelt ikke, og det fremgår modsætningsvis af § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring.

Send den pågældende fagforening et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor forlanger dig udmeldt fra det tidspunkt, du har anmodet om det, men hvor du understreger, at du ønsker at forblive i a-kassen.

Opretholder fagforeningen sit krav om medlemsskab, så bør du klage til direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen - og adressen har du krav på at få hos din a-kasse!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund