Hvem har ret til børnefamiliefridage?

Siden regeringsindgrebet i overenskomsten, har der været en del skriveri i pressen om, hvem der helt præcist er berettiget til feriefridage. Men jeg vil jerne have det præciseret.

Altså:

Har forældre, der bor sammen begge ret til feriefridage?

Får man flere feriefridage, hvis man har flere børn?

Hvis man ikke bor sammen med sit barn, har man så ret til feriefridage?

Hvis man er stedfar/mor, har man da ret til feriefridage?

Har begge forældre feriefridage, eller skal de deles?

SVAR:

For at få ret til de nyindførte børnefamiliefridage- også kaldet omsorgsdage - (2 i 1998 og 3 i 1999) skal man opfylde følgende 3 betingelser:

  1. Man skal være ansat i en stilling, der er omfattet af lov om fornyelse af visse kollektive overenskomster m.v

  2. Man skal have været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 6 måneder

  3. Man skal enten have en overenskomstmæssig ret til at holde barns første sygedag eller have et eller flere hjemmeboende børn, der endnu ikke er fyldt 14 år.

Forældre, der bor sammen, har begge ret til børnefamiliefridage, forudsat at de begge opfylder ovenstående betingelser, og dagene skal ikke deles.

Man får ikke flere børnefamiliefridage, blot fordi man har flere børn.

Hvis man ikke bor sammen med sit barn, har man ikke ret til børnefamiliefridage. Dette må gælde, selv om der måtte være aftalt fælles forældremyndighed.

Stedforældre har ikke ret til børnefamiliefridage.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg