Kan jeg sige op uden varsel i prøveperioden?

Jeg har fået et job i en tøjbutik, som jeg gerne vil forlade i prøveperioden. Prøveperioden er aftalt til 3 måneder.

Jeg mener at jeg kan holde op med det samme, men min arbejdsgiver forlanger, at jeg skal blive der måneden ud. I funktionærloven står der ikke noget om, hvor lang opsigelsesvarsel arbejdstager har i prøveperioden.

Vi har ikke aftalt noget opsigelsesvarsel i mit ansættelsesbrev - vi har ikke lavet nogen egentlig kontrakt.

Grunden til at jeg vil holde op er, at jobbet ikke lever op til mine forventninger.

Hvem har ret?

SVAR:

Du kan opsige din stilling i prøveperioden uden varsel, medmindre der er aftalt et længere varsel i din ansættelseskontrakt, f. eks. 14 dage, og det er der jo efter det oplyste ikke.

Ovenstående følger af funktionærlovens § 2, stk. 6.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg