Kan arbejdsgiver kræve overarbejde afspadseret?

På mange arbejdspladser afvikles overarbejde som afspadsering. Hvordan forholder det sig med den optjente afspadsering ved opsigelse af job, det enten være sig fra den ansatte eller arbejdsgiverens side?

Vil afspadseringen blive udbetalt kontant, eller skal der afspadseres inden arbejdets ophør? Er der nogle valgmuligheder fra den ansatte/arbejdsgiverens side?

Hvis afspadseringen kan eller skal afvikles i forbindelse med arbejdets ophør, er det umiddelbart ufordelagtigt for arbejdsgiveren, eksempelvis hvis den ansatte har 1 måneds opsigelse og 2 ugers afspadsering.

Efter gennemlæsning af funktionærloven (selvfølgelig på jeres hjemmeside), synes jeg ikke at kunne finde noget svar, hvorfor det måske er at finde i de indgåede overenskomster. Dog er det ikke noget som jeg har kunne få afklaret ved gennemlæsning af de få overenskomster, som jeg har stiftet bekendtskab med.

SVAR:

Hovedreglen er, at arbejdsgiveren kan kræve overarbejdet afspadseret, hvis dette sker inden rimelig tid efter arbejdets udførelse.

Dette gælder også normalt ved opsigelse, medmindre der er aftalt betaling for overarbejdstimerne.

Arbejdsgiveren kan også vælge at betale for overarbejdstimerne.

Det er korrekt, at funktionærloven ikke indeholder regler om ovenstående, som derimod efter er reguleret i de enkelte overenskomster.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg