Sygedagpenge eller løn under sygdom?

Vi er et ægtepar, som netop nu venter vores første barn (min kone er gravid i ca. 25. uge).

Imidlertid ser det desværre ud til, at min kone har problemer med sin ryg og bækken, som kan blive årsag til at hun ikke kan passe sit arbejde som cafeteria-assistent. Hvis min kone må sygemeldes nu, har hun så ret til fuld løn under sygdom?

Iflg. ansættelseskontrakten er hun ansat som funktionær, og derfor må funktionærlovens bestemmelser vel gælde? Hun har været ansat i ca. 5 år.

Hvad betyder funktionærlovens § 7 stk. 2: "Arbejdsgiveren er i tilfælde af en funktionærs graviditet pligtig at betale hende halv løn i indtil 5 måneder i tiden fra arbejdsudygtighedens indtræden, dog tidligst 3 måneder før fødslen, indtil 3 måneder efter fødslen. Tilsvarende forpligtelse gælder, såfremt arbejdsgiveren, uanset at funktionæren ikke er arbejdsudygtig, ikke mener at kunne beskæftige hende."

SVAR:

Efter min opfattelse kan problemstillingen opdeles i tre situationer. Nemlig følgende:

  1. Egentlig sygdom under graviditeten må berettige til løn under sygdom efter funktionærlovens § 5.

  2. Foreligger der en ret til fravær med barselsdagpenge, uden at fraværet kan karakteriseres som sygdom, er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at betale løn (og din kone må alene oppebære dagpenge).

  3. Er der alene tale om almindelige graviditetsgener eller fravær for at skåne lønmodtageren for arbejde, oppebæres hverken løn under sygdom eller dagpenge, men fra tre måneder fra forventet fødsel er der ret til halv løn efter funktionærlovens § 7.

Da jeg ikke kan vide, hvordan din kones problemer med ryg og bækken vil blive vurderet, tør jeg ikke afgøre, hvad der vil være gældende i hendes tilfælde. Men hun kan med fordel tage en snak med sin fagforening.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund