Kan en funktionærs ansættelse tidsbegrænses?

Er det tilladt at ansætte funktionærer på tidsbegrænsede kontrakter på 5 år?

Er der et max. for antallet af år? - og har begrundelsen for tidsbegrænsningen nogen betydning?

Med venlig hilsen

- og tak for en af de bedste "services" på internettet!

PB

Vejle

SVAR:

Der står intet i funktionærloven om tidsbegrænsede ansættelse, men det er fast antaget, at sådanne aftaler kan etableres - og du ser ofte, at funktionærer ansættes "på åremål".

Begrundelsen for tidsbegrænsningen har ingen betydning, medmindre den er et forsøg på at omgå ufravigelige regler i funktionærloven (og det vil den kun meget sjældent kunne være).

Forlænges en tidsbegrænset ansættelse, skal funktionærens rettigheder (fx hvad angår opsigelsesvarsler og eventuel godtgørelse) beregnes i forhold til den oprindelige ansættelse.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund