Hvordan er reglerne for ung pige i huset?

Kan du fortælle os, hvorledes reglerne er for ung pige/hushjælp.

Skattemæssigt ?

Feriepenge ?

Ansættelsesbevis ?

SVAR:

Selv om I bliver arbejdsgivere for en hushjælp, kan I ikke fratrække udgiften i skat.

Hushjælpen skal beskattes af sin løn plus værdien af fri kost og logi (som B-indtægt), og denne værdi udgør i 1998 24.400 kr.

I skal ikke foretage skattetræk i lønnen til jeres hushjælp, der selv må opgive indtægten og sørge for at betale skatten.

Hushjælpen har krav på feriegodtgørelse, der udgør 12,5 procent af lønnen, incl. værdien af fri kost og logi.

Jeres hushjælp har krav på et ansættelsesbevis, dvs. en skriftlig bekræftelse på de væsentligste ting vedr. ansættelsen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund