Bøde på 400 kr., fordi min hund har skræmt avisbudet?

Vi har haft HUND i 5 år, bor noget afsides (omend i byzone), men for 2-3 år siden fik vi nye bagboere og siden har hunden haft det med at jagte deres avisbude - og bidt dem enkelte gange.

Hunden har løbet meget frit rundt i de 5 år. 1 gang har den bidt et avisbud i buksebenet, 1 gang angiveligt et avisbud i ryggen på hendes jakke og 1 gang et postbud i buksebenet. Et nyt avisbud har klaget til politiet, fordi hun er blevet skræmt nogle gange af vores gøende hund (og har hørt, at den har bidt før). Herefter har vi fået mundligt påbud om at holde hunden indespærret, men da den nu ikke får lov til at løbe frit længere, er den blevet ekstra opfindsom med hensyn til at flygte fra sin hundegård, og det er 2 gange (ret kort tid efter det mundtlige påbud) lykkedes den at bryde ud af hundegården, hvilket straks har resulteret i 2 bøder på hver 200 kr (naboer og bagboere har pludselig fået travlt med at holde øje med vores hund - og melder det straks til politiet, når de ser den løbe frit).

Så har vi fået et skrifltigt påbud om at holde hunden indespærret og absurd nok også et påbud om, at den skal have mundkurv på, når vi går tur med den i snor. Den er ellers kun ude på at forsvare det, den opfatter som "sit territorium" mod avis- og postbude- og alle og enhver kan ellers klappe den (hvilket alle og enhver ustandseligt gør), når vi går tur med den på gaden - uden risiko for liv og lemmer.

Vi har 2 små børn - den mindste har det i ubevogtede øjeblikke med at hugge maden fra hundens madskål, mens den spiser, og det har hunden hvergang fundet sig i uden den mindste aggressivitet (så bortset fra det med avisbudene er det altså en god og rar hund, det drejer sig om).

Nu er det påny lykkedes for hunden at stikke af en tur fornyligt, fordi vores 4-årige datter kom til at åbne hoveddøren for den. Den løb kort efter ned og gøede lidt ad avisbudet - ialt var den kun ude i 1/2 time, men altså på et uheldigt tidspunkt. Hun (og en nabo) klagede straks til politiet, og nu har vi fået en bøde igen - denne gang på hele 400 kr.

Mit spørgsmål går ud på, om jeg virkelig skal bøde, fordi min 4-årige datter foretager en så uskyldig handling som at åbne vores hoveddør ? - hvilket iøvrigt ikke får andre uheldige konsekvenser, end at et avisbud bliver skræmt over min hunds gøen. Det er umuligt at opdrage en 4-årig til at udvise så stor påpasselighed, at den slags ikke kan ske igen, og hvis ellers børnene skal kunne færdes nogenlunde frit inde i vores hus, må hunden nødvendigvis også kunne gøre det (den kan åbne de fleste døre i huset minus hoveddøren).

SVAR:

Ja, du "skal bøde", hvis din datter lader hunden slippe ud, eller hvis den gør voldsomt, for der står følgende i hundelovens § 4 og § 6:

"Forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, og der indgives klage derover til politiet, giver dette besidderen pålæg om at holde hunden indelukket eller, hvis denne foranstaltning ikke hjælper, at lade den fjerne".

"Det påhviler besidderen af en hund at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses for påkrævet for at forebygge hunden volder skade på andre". (overtrædelse kan straffes med bøde).

"Har hunden tidligere forårsaget skade... kan politiet pålægge besidderen at lade hunden dræbe...".

Der er et såkaldt objektivt ansvar for hundens handlinger, og du vil ikke kunne undskylde dig med, at fx din mindreårige datter kom til at lukke den ud. Sådan står der i loven.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund