Har en funktionær ret til frihed til jobsøgning?

Har funktionærer ret til frihed med løn i forbindelse med indkaldelse til ansættelsessamtale i et nyt job hos anden arbejdsgiver?

SVAR:

Funktionærer har ret til frihed til jobsøgning, men kun på de betingelser, som er anført i funktionærlovens § 16, som lyder således:

§ 16. Efter at funktionæren har afgivet eller modtaget opsigelse fra tjenesten, skal arbejdsgiveren - uden afkortning i lønnen - give ham den nødvendige fritagelse fra arbejdet til at søge anden beskæftigelse. Funktionæren skal herunder tage tilbørligt hensyn til arbejdsgiverens ønske om, at arbejdssøgningen lægges på det for virksomhedens arbejde gunstigst mulige tidspunkt.

Funktionæren skal underrette arbejdsgiveren om, at han eller hun ønsker at få fri til at kunne tage den pågældende jobsamtale. Arbejdsgiveren har ikke krav på at få oplyst, hvor jobsamtalen skal finde sted.

Reglen gælder, uanset om det er funktionæren eller arbejdsgiveren, der har opsagt ansættelsesforholdet. Den gælder derimod ikke, hvis funktionæren er i en uopsagt stilling.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg