Kan jeg få kontanthjælp, når SU’en er sluppet op?

Vi har et par spørgsmål, som vi håber du/i kan hjælpe med:

Vi er et par som skal giftes i august. Hun er under uddannelse, men S.U. mulighederne er udtømte, og nu er hun så gået hen og blevet gravid.

Da hun ikke kan nå at blive færdig med sin uddannelse, inden hun skal på barsel/føde (tvillinger), kan hun ikke komme på dagpenge fra hendes fagforening/a-kasse.

Vi har fundet ud af, at da jeg tjener for meget, forsvinder hendes mulighed for at få kontanthjælp når vi bliver gift.

Vores spørgsmål er så:

1. Har jeg også fuld forsørgerpligt under hendes barsel ?
2. Er der overhovedet ingen muligheder for at få hjælp, når man først er gift, og den ene part tjener "for meget" ?
3. Hvor meget får vi i børnetilskud / flerbørnstilskud ?

Svar:

Betingelserne for uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp er med hjemmel i lov om aktiv socialpolitik reguleret i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 10 af 8.1.98.

Det fremgår heraf bl.a. at den uddannelsessøgende skal have orlov fra uddannelsesinstitutionen og godtgøre, at der ikke er uudnyttede muligheder for støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte, herunder adgang til at få forlænget støttetid i forbindelse med fødsel og adoption samt til at optage slutlån.

Er ovennævnte betingelser opfyldt, er der ret til løbende kontanthjælp indtil giftemålet uden modregning af ægtefælles løn.

Efter dettes indgåelse er der i forhold til det offentlige en gensidig forsørgerpligt, hvilket jo
indebærer, at der ikke kan udmåles noget i kontanthjælp såfremt ægtefællens løn overstiger 2 gange udmåling, hvilket pt. for ikke-forsørgere over 25 år er 2x7.410 kr. brutto og for forsørgere over 25 år er 2x9.865 kr.

Såfremt man er under 25 år og forsørger, er beløbet det samme, det vil sige 9.865 kr. og efter 12. svangerskabsuge 7.410 kr. til kvinden. Såfremt ægtefællens løn ikke overstiger de ovennævnte beløb, sker der forholdsvis reduktion så lønnen + kontanthjælpen ikke overstiger de ovennævnte beløb.

Der gøres opmærksom på at der i følge aktivlovens § 81 er mulighed for at få hjælp til betaling af rimeligt begrundede enkeltudgifter.

I jeres situation kan det være spædbarneudstyr. Der sker dog en individuel konkret vurdering af jeres økonomiske trangssituation, således at der ses på, hvor meget man har til underhold når faste godkendte udgifter er betalt. Dette kan være forskelligt fra kommune til kommune og det kan også være forskelligt, hvor meget man giver til køb af spædbarneudstyr.

Det ligger i selve retsvirkningerne af indgået ægteskab, at ægtefællerne har en gensidig forsørgerpligt. Der er derfor ikke mulighed for hjælp, når den ene ægtefælle "tjener for meget".

Flerbørnstilskud ydes med pt. 1.519 kr. i kvartalet for hvert barn og indtil børnene er 7 år. Yderligere udbetales også børnefamilieydelse på pt. 2.925 kr. pr. barn (0-2 år)i kvartalet.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde