Mister man kontanthjælp, hvis man arver penge?
 

Mister man retten til kontanthjælp eller bliver den beskåret, hvis man arver en større sum penge?

Svar:

Såfremt man arver en større sum penge, skal man som udgangspunkt leve af denne formue før man kan få hjælp. Der ses dog bort fra en formue på 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for ægtefæller.

Endvidere kan der ses bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Der er ikke her sat faste grænser for størrelsen af formuen.

Man skal leve af formuen i den tid det tager at forbruge den, svarende til kontanthjælpsniveauet pr. måned. Det vil sige formuen divideres med det man får i kontanthjælp pr. måned. Resultatet er det antal måneder man skal leve af formuen, før man igen er berettiget til kontanthjælp. Hvis formuen forbruges på kortere tid eller man forærer den væk, udbetales kontanthjælp mod tilbagebetaling.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde