Kan min onkel oprette et afgiftsbesparende testamente?

Min onkel har ingen livsarvinger, og han kommer til at efterlade sig en formue på cirka otte mill. kr.

Min onkel vil nu oprette testamente til fordel for os 8 niecer og nevøer.

Min onkel har hørt, at der kan spares afgift, hvis han også begunstiger velgørende formål.

Vil I forklare, om det virkelig kan være rigtigt?

Nevø

Svar

Vi har prøvet at regne på tallene i et dødsbo, hvor der er en nettobeholdning på otte mill. kr., som skal fordeles ligeligt mellem otte nevøer og niecer. Den samlede bo- og tillægsboafgift beløber sig til knap 2,9 mill. kr., og hver nevø og niece får netto udbetalt ca. 641.000 kr.

Indsætter jeres onkel en almennyttig og afgiftsfri institution - fx Kræftens Bekæmpelse - til at arve 30 procent af hans værdier, mens de 70 procent deles ligeligt mellem jer otte nevøer og niecer, kan resultatet blive mere gunstigt for jer. Dog forudsat at jeres onkel bestemmer, at jeres arv skal udredes fri for afgift, samt at Kræftens Bekæmpelse skal betale afgiften. I dette eksempel ender I med at få hver en nettoarv på 700.000 kr. eller ca. 59.000 kr. ekstra, dvs. ca. 472.000 kr. tilsammen i gevinst - eller hvad I nu vil kalde det - og Kræftens Bekæmpelse får en gevinst på ca. 396.000 kr.

Jeres onkel kan med andre ord støtte et godt formål - og dermed forøge jeres afgiftsfri andele - på det offentliges regning, dvs. i form af sparet afgift. Og det kan han, fordi afgiften skal beregnes af et langt mindre beløb, idet de 30 procent til Kræftens Bekæmpelse er fri for afgift.

Det er ligegyldigt, om jeres onkel gør jer til legatarer eller arvinger. I begge tilfælde kan han bestemme, at de værdier, I får, skal være fri for afgift.

Hvis din onkels formue havde været på 1 mio. kr., ville der kunne opnås en forholdsmæssigt nogenlunde tilsvarende afgiftsbesparelse på  ca. 108.000 kr. til fordelingen mellem arvingerne.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund