Skal skifteretsattesten tinglyses?

Allerførst vil jeg rose jer for en god og informativ web-site.

Mit spørgsmål drejer sig om følgende:

Efter min fars død i 2019 har min mor siddet i uskiftet bo. Da hun nu bliver folkepensionist har hun søgt kommunen om at få et lån til betaling af ejendomsskatter. Kommunen bevilgede lånet og bad i den forbindelse om at få tilsendt skødet på huset for at kunne tinglyse et pantebrev på lånet.

Da skødet imidlertid lød på min fars navn, har kommunen efterfølgende bedt om at få en skifteretsattest på, at min mor sidder i uskiftet bo, samt 1.850 kr. Jeg går ud fra at attesten skal benyttes til at tinglyse at skødet nu overgår til min mor, og de 1.850 kr. er det normale tinglysningsgebyr.

Kan det passe, at selv om man sidder i uskiftet bo, ikke kan optage et lån i en fast ejendom, når navnet på skødet lyder på den afdøde ægtefælle. Jeg ville umiddelbart tro at iflg. arveloven har den efterlevende ægtefælle rettigheden over boet, og dermed over ejendommen, og burde kunne optage lån i ejendommen.

 Svar

Kommunen har ret.

Selv om din mor sidder i uskiftet bo og dermed kan råde over hele boet, kan pantebreve og andre dokumenter, som hun udsteder, ikke tinglyses, idet hun ikke har tinglysningsmæssig adkomst på ejendommen.

Det er således korrekt, at skifteretsattesten skal lyses som adkomst mod et tinglysningsgebyr på 1.850 kr.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus