Skal livsforsikring, der dækker kreditforeningslån, tælles med ved et ægtefælleudlæg?

Er det korrekt forstået, at hvis fællesformuen ikke overstiger 630.000 kr., så vil ægtefællen kunne arve hele beløbet og børn intet modtage ?

Såfremt der er tale om en ejerbolig, hvor der er tegnet forsikring i forbindelse med kreditforeningslån, hvor forsikringen i tilfælde af død betaler kreditforeningslånene ud, d.v.s. at huset er gældfrit - Vil formuegrænsen være FØR eller EFTER denne forsikrings udbetaling ?

Tak for en i øvrigt meget informativ hjemmeside.

 Svar

Det er korrekt forstået, at ægtefællen udtager hele formuen, hvis denne ikke overstiger 630.000 kr. (2009)

Forsikringssummen skal medregnes ved opgørelsen af nettoformuen, og dette gælder uanset om forsikringssummen er pantsat til sikkerhed for lånet eller ej.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus