Arver min fars nye hustru, når der er fuldstændigt særeje?

Min far ønsker at indgå nyt ægteskab efter min moders død.

Min far og jeg har skiftet boet efter min moder, og min far og hans kommende kone har oprettet ægtepagt med fuldstændigt særeje.

(1) Hvis min far dør først, arver hans kommende hustru så ikke 1/2 efter ham ifølge arveloven.?

(2) Hans kommende hustru påstår, at hun kun arver pensionen efter ham, når de har indgået ægtepagt om fuldstændigt særeje - er det rigtigt.??

(3) Hvor i jeres lovsamling finder jeg svarene på ovenstående?

 Svar

Det er korrekt, at din fars nye hustru arver 1/2 af hans fuldstændige særeje, hvis han dør først. Fuldstændigt særeje betyder, at hun ikke får boslod på halvdelen af hans formue, således som hun ville få, hvis der var tale om skilsmissesæreje eller fælleseje, men hun har naturligvis sin arveret ifølge loven uafhængigt af formueordningen i ægteskabet.

Din far kan oprette et testamente, hvori han begrænser hendes arv til 1/8 eller forøger hendes arv til 7/8.

Hun kan eventuelt give afkald på arv efter din far, og et sådant arveafkald kan gives allerede nu, hvis det er meningen, at hun ikke skal have arveret efter din far.

Reglen om at en ægtefælle arver 1/2, når afdøde efterlader sig både ægtefælle og livsarvinger, står i arvelovens § 9, stk. 1.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg