Hvem får arven, hvis arvingen dør før arvelader?

Personen A er enlig uden livsarvinger. Har testamentarisk bestemt, at arven skal deles ligeligt mellem en afdød søsters barnebarn og en afdød broders to børn. Alle tre arvinger er gift og har børn.

Hvis en af de tre arvinger er død inden arvefaldet, hvad sker der så?

Arver hans børn, hans ægtefælle eller de to andre?

Afhænger det af testamentets formulering?

Svar

Der bør altid i testamentet være indsat en bestemmelse, der udtrykkeligt tager stilling til, hvad der skal ske, hvis en eller flere af de indsatte arvinger eller legatarer ikke overlever arvelader. Det er der da også i langt de fleste tilfælde.

Hvis testamentet ikke indeholder nogen bestemmelser om, hvad der skal ske, må udgangspunktet i dit eksempel være, at den ledige lod tilfalder de øvrige testamentsarvinger. Ved konkret fortolkning kan man nå frem til, at den ledige lod skal tilfalde den afdøde arvings livsarvinger, men det er sjældent, at dette bliver resultatet. Den afdøde arvings ægtefælle kommer ikke i betragtning.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg