Kan børn gøres arveløse ved testamente?

Vi har diskuteret, om man kan gøre nogen arveløs ved at skrive et testamente - forstået på den måde, at man vil have, at alt, hvad man ejer, skal gå til måske Kræftens Bekæmpelse eller noget andet, så ens egne børn ikke kan få noget som helst.

Svar:

Børn (og ægtefæller) er tvangsarvinger. Det betyder, at de IKKE kan gøres arveløse ved et testamente. Deres normale arvelod kan imidlertid ved testamente beskæres til halvdelen.

Du kan læse mere om tvangsarv på emne nr. 831.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus