Kan gaver fra min mor til min søster omstødes?

Jeg har et spørgsmål angående uskiftet bo.

Ved min fars død i 2001 blev det samlede bo opgjort til 300.000 kr., og min mor sad nu i uskiftet bo.

I 2003 har min mor skrevet et testamente, hvor hun ønsker, at min søster skal arve mest muligt. Vi er tre søskende. 

Min mor er nu død, og det viser sig, at der kun er ca. 100.000 kr i boet. Min søster siger, at hun har fået store pengegaver siden 2003 ca 200.000 kr.

Har min mor ret til at forringe boet så meget. Hun har jo også foræret min fars boandel væk.

Hvis min mor ikke havde lov til at forære også min fars boandel væk, kan vi så kræve, at det skal indgå i regnskabet af bodelingen efter min mor?

Svar:

Gaverne til din søster kan omstødes i medfør af arvelovens § 31, hvis følgende 3 betingelser er opfyldt:

1. Gaverne skal stå i misforhold til det uskiftede bos formue, og det kan der ikke herske tvivl om i denne sag.

2. Det skal bevises, at din søster vidste eller burde vide, at din mor sad i uskiftet bo, og at gaverne stod i misforhold til boets formue.

3. Sag til gavens omstødelse skal anlægges inden 1 år efter, at arvingen er blevet vidende om gaven, og inden 5 år efter gavens fuldbyrdelse.

Jeg vil råde dig til få rette henvendelse til en advokat, som kan skrive til din søster og bede hende tilbagebetale gaverne.

Hvis gaverne omstødes og boet derefter bliver på f. eks. 300.000 kr., arver din søster i kraft af testamentet i alt 175.000 kr. (7/12 af boet), mens de to andre børn hver arver 62.500 kr. (5/24 af boet).

Jørgen U. Grønborg

Århus