Må enke sælge bil, inden der er udstedt skifteretsattest?

Min svigerfar døde den 5 januar 1998 (i en alder af 75 år). Han var gift og havde været gift med min svigermor i ca 40 år. De har et fælles barn (adopteret) og min svigermor på 74 år er nu den længstlevende. Der er ikke skrevet testamente og alt i boet var fælleseje. Vi regner med, at hun vil sidde i uskiftet bo.

Der er berammet møde i skifteretten d. 9 februar 1998. Imidlertid har vi fundet en køber til min svigermors bil, der vil betale en god pris (kontant), hvis vi afgør handlen hurtigt. Skifteretten har imidlertid sagt, at vi ikke kan handle bilen, før en skifteretsattest er opnået. Jeg har fortalt retten, at vi får en god pris og overfører pengene direkte til min afdøde svigerfars konto, så jeg kan ikke se der er noget problem, specielt da boet er solvent.

Kan det være rigtigt, at Skifteretten kan ødelægge en god handel på en så åbentlys urimelig måde. Har Skifteretten ikke mulighed for at udvise et vist mål af sund fornuft og dermed dispensere for reglerne.

Svar:

Hvis bilen tilhører din svigermors bodel inden for formuefællesskabet, er hun i sin gode ret til at sælge denne.

Når I har fået den modsatte besked i skifteretten, må det hænge sammen med, at I har glemt at fortælle, at det ikke var afdødes bil, men længstlevendes bil.

Hvis bilen omvendt tilhørte din afdøde svigerfars bodel, kan din svigermor under ingen omstændigheder sælge bilen, før hun har fået dispositonsret over boet, og det får hun først, når skifteretten har udleveret boet til hensidden i uskiftet bo. Skifteretten kan ikke dispensere fra disse regler.

Du skriver, at der er din svigermors bil. jeg kan ikke ud fra de givne oplysninger vurdere, om det er korrekt, at bieln hører til hendes bodel. den omstændighed, at hun har brugt bilen, medfører ikke, at den hører til hendes bodel. Det afgørende må være, om hun har købt bilen for sine egne midler, og det vil bestyrke hendes stilling, at bilen står registreret i hendes navn.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg