Skal der betales dansk boafgift af arv fra USA?

Hvis man som dansk statsborger bosiddende i Danmark arver fra en amerikansk statsborger bosiddende i USA, som man ikke er i familie med, skal der så betales arveafgift?

Svar:

Der skal ikke betales dansk arveafgift - nu kaldet boafgift - når arveladeren havde hjemsted uden for Danmark, medmindre arven består i fast ejendom eller tilbehør hertil i Danmark, eller boet blev behandlet i Danmark.

Der skal til gengæld betales arveafgift efter de amerikanske regler - The Unified Transfer Tax, som udgør fra 18% til 50% af formuen - afhængigt af størrelsen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus