Deling af uskiftet bo med bortadopteret halvsøster.

Min far, der er enkemand og sidder i uskiftet bo efter min mor, der døde for 1½ år siden, har en datter fra 1. ægteskab. Hun er adopteret af sin stedfader før 1957. Jeg har fået oplyst, at hans datter stadig har arveret efter ham.

Jeg er det eneste fællesbarn af min far og afdøde mor.

Hvordan beregnes min arv efter min moder?

Svar:

Hvis din far sidder i uskiftet bo til sin død, skal boet først deles op i to halvdele - din mors boslod og din fars boslod.

Din mors boslod tilfalder hendes livsarvinger, dvs. dig

Din fars boslod tilfalder hans livsarvinger, dvs. dig og din halvsøster, som jo har bevaret sin arveret, da adoptionen er sket før d. 01.10.1957 og ikke er tillagt nye retsvirkninger.

Din far kan ved testamente beskære din halvsøsters arveret til tvangsarven på 25% af den legale arvelod, således at hun kun arver 1/16 af det uskiftede bo, mens du arver resten.

 

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600