Hvad udgør boafgift af livsforsikring på 100.000 kr.?

Jeg har en god ven på 51 år, som har arbejdet siden han var 14, bortset fra de sidste 2 år, hvor han har været arbejdsløs.

Han har fået konstateret kræft og har gennem Industriens Pension fået udbetalt Kr. 50.000,-, som skulle være en eller anden form for invalidesum.

Han har igennem mange år været medlem af Smedeforbundet. Han forventes at dø i løbet af et par år, og Industriens Pension har bedt om at få en erklæring, hvorpå han skal skrive, hvem der skal begunstiges, når han dør. Det der vil blive udbetalt til sin tid er Kr. 100.000.

Han er ugift, har ingen børn, egen bopæl, men kender en pige, som han vil begunstige. Hvad vil hun komme til at betale i skat af ovenstående beløb?

Svar:

Hvis der er tale om en gruppelivsforsikring, er der ingen problemer med, at din ven begunstiger den pågældende pige. Er der tale om en løbende pension eller en skattebegunstiget pensionsordning, kan han slet ikke begunstigede hende via en begunstigelsesklausul.

Hun skal ikke betale indkomstskat af beløbet. Der skal derimod betales boafgift og tillægsboafgift af beløbet. Afgiften vil være på 36,25 % af beløbet uden bundfradrag, da der er tale om en ubeslægtet, som han ikke har boet sammen med i de sidste 2 år før sin død.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg