Bør jeg give skifteafkald?

Min mor døde i 2008 og min far har siden siddet i uskiftet bo (jeg er enebarn, mine forældre havde alm. fælleseje).

Min far har fundet en veninde, som han ønsker at gifte sig med. Men han vil ikke skifte med mig. Han presser mig til at skrive under på skifteafkald, og siger, at hvis jeg ikke skriver under, vil han leve papirløst og spendere hele formuen på sig selv og den nye veninde.

Hvad vil det betyde, hvis jeg giver dette skifteafkald? Får han fuld rådighed over hele formuen, eller kun over sin egen halvdel?

Og er skifteafkaldet evigt gældende eller kan jeg stadig begære skifte siden hen, f.x. hvis han misrøgter formuen.

Svar:

Hvis du giver skifteafkald, er dette ifølge arvelovens § 26, stk. 2 ensbetydende med et arveafkald på arven efter din moder. Dette betyder, at din far ikke længere sidder i uskiftet bo, og han vil kunne gifte sig med sin veninde.

Du bør ikke give skifteafkald (og dermed arveafkald), medmindre din far forinden det nye ægteskabs indgåelse opretter ægtepagt om fuldstændigt særeje. Da veninden får arveret efter ham, bør der også oprettes et uigenkaldeligt testamente, der sikrer dig arveret efter hende, hvis hun bliver længstlevende.

En anden mulighed kunne være, at din far skiftede med dig og udbetalte dig din mødrene arv, dvs. 1/4 af det uskiftede bo. Han vil da frit kunne disponere over resten.

Du kan eventuelt tilbyde at lade en del af din arv henstå på et gældsbrev eller et pantebrev, men det afhænger helt af de konkrete formueforhold.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus