Arver min afdøde brors datter efter mine forældre?

Mine forældre har to voksne børn, hvoraf min bror er død for ca 10 år siden.

Jeg bor sammen med mine forældre i en selvstændig lejlighed i deres hus, der har to lejligheder og har gjort det i 14 år.

Mens min bror levede fik han et barn.

Begge mine forældre er meget gamle, men min far er meget syg, og de regner med, at jeg overtager huset efter deres død.

Spørgsmålet er arver min afdødes brors datter efter mine forældre?

Da jeg ikke forsat kan blive boende i huset, hvis der skal udredes arv af husets værdi og formue til min afdøde brors datter.

Svar:

Din afdødes brors datter arver halvdelen, og du arver den anden halvdel. datteren træder med andre ord i din afdøde broders sted.

Dine forældre burde nok snarest overdrage dig huset, medens de begge lever. De kan eventuelt forbeholde sig brugsretten til den ene lejlighed på livstid eller de kan blot leje sig ind hos dig.

Overdragelsen kan ske til den nyeste ejendomsværdi minus 15% uden at dette betragtes som en gave. En del af købesummen kan være en gave.

Dine forældre kan desuden oprette testamente, hvor du arver mest muligt, og din niece mindst muligt. Dermed får du 7/8 af boet og niecen 1/8 af boet.

Gå snarest til advokat for at få tingene ordnet i tide.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg